Wenerei Kīwaha: Kia Manawanui – Hang in there.

Tūrei Kīwaha: Kia pai te rā – Have a good day

Māne Kīwaha: Karawhuia – Give it heaps